About me

English

Short

User Experience and interaction design, branding og visual design has been my passion and focus the last 10 years. First trough configuration and development of collaboration platforms on SharePoint. Now my attention is on Power Apps Portals and the development of web portals for customers service and partner collaboration. I thrive in tight collaboration with the customer in an operational and advisory role. I am organised, efficient and structured in my work, detail oriented, curious and I always have the end customer in mind. Being active in the Power Platform community, doing public speaking on events and helping others on their journey is something I love doing.

The fuller story

User Experience through digital interfaces, interaction, branding and visual design has been my passion and focus since I created my first website at age 14.

I am educated in Multimedia and communication, and know audio, video, photo and visual design – in theory and practice. Trough work I have become skilled at in front end development and interaction design, and I am currently taking courses related to User Experience at The Interaction Design Foundation.

In 2010 I started working as a SharePoint Consultant specializing in Information architecture, branding and user adoption. Microsoft acquired Adxstudio in 2015 and turned in into the product we today know as Power Apps Portals. It was a perfect fit for me and I quickly adopted the platform.

I was one of the first people in Norway to start working with Power Apps Portals and quickly discovered that there was not much community content out there yet. Whenever I would figure something out I would create a blog post for myself as documentation for later projects. That’s how my blog started; more as a reference for myself then anything else. Thanks to the amazing giants that helped me along; Nick Doelman, Nicholas Hayduk, Jim Novak, Colin Vermander and Derik Bormann.

Since 2016, I have been the lead front-end developer, designer, architect and product adviser on one of the biggest Power Apps Portals projects in Norway. I am a public speaker at events that feature the Power Platform both internationally and locally here in Norway. I’m a blogger, active community contributor and have the honor of being a part of the Portals Zero to Hero league.

Norsk

Kort

Brukergrensesnitt og interaksjon, branding og design har vært fokusfelt i flere år. Først konfigurasjon og utvikling av samhandlingsløsninger på SharePoint. Nå er hovedfokus Power Apps Portals og utviklingen av webportaler for blant annet servicetorg, kundesenter og kompetansehåndtering. Trives med tett kunderelasjon og i rådgivende rolle. Organisert, effektiv og strukturert, detaljorientert og har alltid sluttbrukeren i tankene. Å være en del av community’et rundt Power Plattformen, være foredragsholder på arrangementer og hjelpe andre i deres reise er noe av det beste jeg vet.

Den litt lengere historien

Brukeropplevelse gjennom digitale grensesnitt, interaksjon, branding og visuelt design har vært min lidenskap og mitt fokus siden jeg laget min første webside i 14-års alderen.

Jeg har utdanning i Multimedia og kommunikasjon, kan lyd, video, foto og visuell design – i teori og praksis. Gjennom arbeidskarrieren har jeg blitt god i front-end-utvikling og interkasjonsdesign, og for tiden tar jeg kurs relatert til brukeropplevelse gjennom The Interaction Design Foundation.

I 2010 begynte jeg å jobbe som SharePoint-konsulent som spesialist på informasjonsarkitektur, branding og brukeradopsjon. Microsoft kjøpte Adxstudio i 2015 og utviklet det til å bli Power Apps Portals-produktet vi kjenner i dag. Det var en perfekt match for meg med min bakgrunn og jeg adopterte plattformen raskt.

Jeg var en av de første i Norge som tok i bruk Power Apps Portals og oppdaget raskt at det ikke var mye community-innhold å finne. Når jeg gjorde en oppdagelse eller fant ut av noe skrev jeg en bloggpost om det – mest for å ha dokumentasjon selv til en senere anledning. Slik startet min blogg; som en referanseguide til meg selv mer enn noe annet. Takk til de fantasiske gigantene som hjalp meg på min vei; Nick Doelman, Nicholas Hayduk, Jim Novak, Colin Vermander and Derik Bormann.

Siden 2016 har jeg vært lead front-end-utvikler, designer, arkitekt og rådgiver på et av norges største Power Apps Portals-prosjekter. Jeg holder foredrag på arrangementer innenfor vår Power Platform-sfære, både i Norge og internasjonalt. Jeg er en blogger, er aktiv i community og har den ære av å være en del av Portals Zero to Hero lag.

Comments are closed.