Portallunsj

Hosted by Oslo Power Platform User Group (Oslo, Norway) | Meetup

Information about Portallunsj (in Norwegian)

Vi samles en gang i kvartalet for å diskutere og dele erfaringer fra Power Apps Portal-verden – på norsk!

Siden det er flest som er enten nybegynnere eller avanserte portal-folk med på disse portallunsjene har vi innhold for både dere som akkurat har begynt å leke med Portals, og dere som er mest interessert i avanserte Portals-temaer.

Fast kjøreplan:

  • Nyheter
  • Arrangementer
  • Ut-Av-Boksen-tema (Oktober 2021 Release Wave 2)
  • Avansert tema (Universell Utforming)
  • Neste møte

Kom gjerne med innspill og ideer hvis du har noe du vil dele, eller forslag til hvilken ut-av-boksen-funksjon eller avansert tema du ønsker å vite mer om. Det kan være alt fra demo av en liten feature du leker med i en trial til å presentere en hel portal du jobber på. Vi gleder oss til å se hva du jobber med om dagen.

Spre ordet og del med de du kjenner som er interesserte i Power Apps Portals der ute. Her er målet å koble sammen nettverket til alle som jobber med Portals i Norge så vi kan bli bedre sammen!

Vel møtt!

Hilsen Ulrikke Akerbæk og resten av Oslo Power Platform User Group

Last ned presentasjoner fra tidligere Portallunsjer